Popularne teme:

Samo se glupanu život čini jednostavnim.
Maksim Gorki

5 1
Maksim Gorki citati

Hej to nije sve!