Popularne teme:

Čovek obdaren duhom je nepodnošljiv ako uz to ne poseduje bar još dve stvari: zahvalnost i čistotu.
Fridrih Niče

4 0
Fridrih Niče citati

Hej to nije sve!