Popularne teme:

Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života.
Fjodor Dostojevski

7 0
Fjodor Dostojevski citati

Hej to nije sve!