Popularne teme:

Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari.
Franc Kafka

7 1

Hej to nije sve!