Popularne teme:

Teži i od građanskog i od verskog rata je onaj koji svako vodi sam u sebi.
Momo Kapor

9 0

Hej to nije sve!