Popularne teme:

Zvezde padaju i danju, samo to mnogi nisu u stanju da vide.
Momo Kapor

12 1

Hej to nije sve!