Popularne teme:

Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.
Jovan Dučić

7 0

Hej to nije sve!