Popularne teme:

Izvor nesreće čovjekove leži u njegovom egoizmu; u tom što hoće da uvijek drugi rade za njega.
Jovan Dučić

5 0

Hej to nije sve!