Popularne teme:

Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja.
Martin Luter King

4 0
Martin Luter King citati

Hej to nije sve!