Popularne teme:

Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja.
Martin Luter King

2 0
Martin Luter King citati

Hej to nije sve!