Popularne teme:

Čovjek koji nije spreman da umre zbog nečega nije spreman ni da živi.
Martin Luter King

6 0
Martin Luter King citati

Hej to nije sve!