Popularne teme:

Uloga prijatelja je da bude uz vas kad grešite. Kad ste u pravu, svi će biti pored vas.
Mark Tven

15 0

Hej to nije sve!