Popularne teme:

Suština čoveka, crta koja ga odvaja od životinje, jeste svest o sopstvenoj smrti.
Danilo Kiš

7 2
Danilo Kiš citati

Hej to nije sve!