Popularne teme:

Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju.
Momo Kapor

16 2

Hej to nije sve!