Popularne teme:

Znam da mrzis utorke, znam da izbegavaš lokve na cesti. A znaš li ti da se neke pobede dobijaju na juriš.
Đorđe Balašević

14 5
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!