Popularne teme:

Da je i svima nama, kao ljudima i hrišćanima, jasno načelo da „zlo dobra donijeti neće“, da je „krv ljudska hrana naopaka“, stvari bi išle sretnije.
Patrijarh Pavle

2 2
Patrijarh Pavle citati

Hej to nije sve!