Popularne teme:

Obavezni smo i u najtežoj situaciji da postupamo kao ljudi i nema tog interesa, ni nacionalnog ni pojedinačnog, koji bi nam mogao biti izgovor da budemo neljudi.
Patrijarh Pavle

15 1
Patrijarh Pavle citati

Hej to nije sve!