Popularne teme:

Opasno je naginjati se nad tuđom prazninom, a u pustoj želji da se u njoj, kao na dnu bunara ogleda svoje vlastito lice; jer i to je taština. Taština nad taštinama.
Danilo Kiš

4 0
Danilo Kiš citati

Hej to nije sve!