Popularne teme:

Dubina reke može se izmeriti, a li ne i dubina čovekove duše.
Korejske poslovice

6 0
Korejske poslovice citati

Hej to nije sve!