Popularne teme:

Kad je bolest smrtna, onda je sama smrt lek.
Portugalske poslovice

5 1
Portugalske poslovice citati

Hej to nije sve!