Popularne teme:

Kada bi se čovek manje brinuo za stvari koje su mu daleko, zacelo bi više mislio na stvari koje su mu blizu.
Japanska poslovica

3 0
Japanska poslovica citati

Hej to nije sve!