Popularne teme:

Mudar čovek je velik i u najmanjim stvarima, a zao mali i u najvećim stvarima.
Kineske poslovice

4 0
Kineske poslovice citati

Hej to nije sve!