Popularne teme:

Odgoj je važniji od obrazovanja, odgajati ni suca ni vojnika, nego čoveka!
Žan Žak Ruso

12 2
Žan Žak Ruso citati

Hej to nije sve!