Popularne teme:

Bogastva se stvaraju znanjem, poseduju sa strahom, a napuštaju sa tugom.
Francuske poslovice

5 1
Francuske poslovice citati

Hej to nije sve!