Popularne teme:

Ima li tragičnijeg čoveka od onog koji je najzad dobio sve što je nekada želeo?
Momo Kapor

15 3

Hej to nije sve!