Popularne teme:

Zaborav sve liječi, a pjesma je najljepši način zaborava, jer u pjesmi se čovjek sjeća samo onoga što voli.
Ivo Andrić, Na drini ćuprija

17 1
Ivo Andrić citati

Hej to nije sve!