Popularne teme:

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.
Buda

21 13

Hej to nije sve!