Popularne teme:

Zbog nerazumevanja i neprodiranja u suštinu stvari lutali smo i preporađali se tako dugo, i vi i ja.
Buda

23 17

Hej to nije sve!