Popularne teme:

Život je komedija za one koji misle, a tragedija za one koji osećaju.
Pablo Pikaso

139 41

Hej to nije sve!