Popularne teme:

Moje greške su moj život.
Semjuel Beket

74 10
Semjuel Beket citati

Hej to nije sve!