Popularne teme:

Poeta je daleko ispod slikara u predstavljanju vidljivih stvari, kao što je i daleko ispod muzičara u predstavljanju nevidljivih stvari.
Leonardo Da Vinči

2 0
Leonardo Da Vinči citati

Hej to nije sve!