Popularne teme:

Umetnost nije nikada završena - samo napuštena.
Leonardo Da Vinči

3 0
Leonardo Da Vinči citati

Hej to nije sve!