Popularne teme:

Odavno mi je postalo jasno da ljudi skloni postignućima ne sede i ne čekaju da im se stvari dogode. Oni idu i događaju se stvarima.
Leonardo Da Vinči

43 7
Leonardo Da Vinči citati

Hej to nije sve!