Popularne teme:

Nažalost odrasli smo u podrugljivoj sredini, gde se lako žigošu ljudi, a teško pokazuje ljubav.
Žarko Laušević

25 3
Žarko Laušević citati

Hej to nije sve!