Popularne teme:

Strah od ljubavi jednak je strahu od života, a oni koji se boje života, već su napola mrtvi.
Bertrand Rasel

89 10
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!