Popularne teme:

Dozvoljavam da kleveću žene samo oni koji priznaju da su zaboravili kako su imali majku.
Bertrand Rasel

28 2
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!