Popularne teme:

Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.
Bertrand Rasel

39 26
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!