Popularne teme:

Dobar život je nadahnut ljubavlju i vođen sa znanjem.
Bertrand Rasel

35 25
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!