Popularne teme:

Stvarni život je za većinu ljudi večni kompromis između idealnog i mogućeg.
Bertrand Rasel

27 5
Bertrand Rasel citati

Hej to nije sve!