Popularne teme:

Ako čovek u životu ne nađe ništa za šta je voljan umreti, nije dostojan živeti.
Martin Luter King

20 0
Martin Luter King citati

Hej to nije sve!