Popularne teme:

Život laže da bi mogao da živi.
Džek London

9 7

Hej to nije sve!