Popularne teme:

Najbolje je za čoveka da provodi život što više u dobrom raspoloženju, a što manje u zlovolji. A tako bi moglo biti kad ne bi tražio naslade svoje u prolaznim stvarima.
Demokrit

7 1

Hej to nije sve!