Popularne teme:

Kada odrastete shvatite da imate dve ruke, jednu da pomognete sebi, a drugu da pomognete drugima.
Odri Hepbner

21 1

Hej to nije sve!