Popularne teme:

Rođena sam sa ogromnom potrebom za ljubavlju i užasnom potrebom da je dajem.
Odri Hepbner

7 0

Hej to nije sve!