Popularne teme:

Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna.
Đakomo Kazanova

66 12

Hej to nije sve!