Popularne teme:

Ako se ikada dogodi još ijedan rat u Evropi, on će sigurno nastati zbog neke glupe stvari na Balkanu.
Oto fon Bizmark

27 5
Oto fon Bizmark citati

Hej to nije sve!