Popularne teme:

Najveći posao čoveka sastoji se u tome da zna šta sve mora da uradi da bi bio čovek.
Semjuel Beket

4 0

Hej to nije sve!