Popularne teme:

Bogatstvo sa zlatom, a siromaštvo sa veseljem.
Narodne poslovice

3 0
Narodne poslovice citati

Hej to nije sve!