Popularne teme:

Čovek sve daje za obraz, a obraz ni za šta.
Narodne poslovice

22 1
Narodne poslovice citati

Hej to nije sve!