Popularne teme:

Ne pravi od tuge nauku, mami svetlo na sledećem bregu.
Đorđe Balašević

47 7
Đorđe Balašević citati

Hej to nije sve!