Popularne teme:

Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek.
Ruske poslovice

13 0
Ruske poslovice citati

Hej to nije sve!