Popularne teme:

Stalno se krećite napred, jer akcija stvara impuls, a impuls stvara nepredvidive mogućnosti.
Nik Vuičić

1 0

Hej to nije sve!