Popularne teme:

Ako ne možete da dobijete čudo, postanite jedno.
Nik Vuičić

7 1

Hej to nije sve!